linux监控进程线程数

                               创建:2022年5月20日 更新:2022年5月20日 120点热度 0人点赞 0条评论

线程数监控

有需求监控jvm线程数,以下方式是否准确呢,可以跟实际jvm线程数对比一下

yum -y install psmisc
pstree -p PID | wc -l

yuc

这个人很懒,什么都没留下

error: Content is protected !!